ZASADY ODWIEDZIN
Informujemy, że wizyty gości mogą odbywać się w godzinach od 8:00 do 24:00 ( Po godzinie
24.00 nie można wprowadzać gościa do budynku)

 1. Jedna osoba może wprowadzić jednego gościa. Jeżeli student chce wprowadzić więcej niż
  jednego gościa zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o pobyt większej ilości gości na druku
  dostępnym w portierni i uzyskania zgody Kierownika DS w godzinach pracy administracji.
 2. Gość sprzed recepcji musi być odebrany przez zapraszającego, który potwierdza przyjęcie
  gościa pozostawiając u portiera swoją Kartę Mieszkańca.
 3. Karta mieszkańca jest odbierana przy odprowadzeniu swojego gościa.
 4. Każdorazowe pozostanie gościa w DS po godzinie 24:00 uznawane jest za nocleg i wymaga:
  Zgody odwiedzanego oraz pozostałych mieszkańców pokoju,
  • Uiszczenia w recepcji opłaty za nocleg: 10,00 PLN ( Koszt 10 PLN przysługuje za 2
  doby w tygodniu – przy czym tydzień liczony jest od nocy z poniedziałku na wtorek do
  nocy z niedzieli na poniedziałek) Jeżeli student wykorzysta 2 noclegi w danym tygodniu
  kolejne kosztują 40zł.
 5. Wizyty rozliczane są w cyklu dobowym. Gość zobligowany jest do rozliczenia się w
  portierni następnego dnia. W przypadku nierozliczania się do 24.00 kolejnego dnia lub
  nieodebrania karty mieszkańca naliczona zostanie opłata za następną dobę.
 6. W przypadku nieopłacania należności przez gościa przy wyjściu, opłatę zobowiązany
  jest zapłacić student (Regulamin DS 16, pkt 5), który go zaprosił. Po uregulowaniu opłaty
  mieszkaniec odbiera kartę mieszkańca.

Gość zobowiązany jest opuścić akademik najpóźniej do godziny 24.00 dnia następnego w
przeciwnym wypadku policzona zostanie opłata za kolejny nocleg.